Daftar Muadzin di Zaman Rasulullah

Post a Comment
Banyak diantara kita yang menganggap muazin Rasulullah hanya Bilal bin Rabah.

Ternyata, ada lagi lho selain beliau. Berikut ini sahabat-sahabat yang diberi kemuliaan menjadi Muazin di masa Rasulullah.

Daftar Muadzin di Zaman Rasulullah


1. Bilal bin Rabah

Kita tahu sahabat masyhur satu ini. Seorang pahlawan hebat yang berasal dari Habasyah. Beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq dari Umayyah bin Khalaf.

Semenjak keislamannya, Bilal memiliki kedudukan mulia di sisi Baginda Rasulullah SAW. Suaranya yang merdu dan kedisiplinannya membuat Nabi menjadikannya Muadzin Masjid Nabawi.

2. Abdullah bin Ummi Maktum

Sahabat Muhajirin ini terkenal karena kisahnya diabadikan oleh Allah dalam ayat-ayat Surat 'Abasa. Beliau memang buta, namun semangatnya ke Masjid luar biasa.

Jika Bilal bin Rabah lebih sering azan di waktu Maghrib dan isya, maka Abdullah bin Ummi Maktum sering menjadi Muazin di kala dzuhur dan ashar.

3. Abu Mahdzurah

Beliau adalah sahabat Anshar yang mendapatkan kemuliaan menjadi Muazin di Makkah setelah dibebaskan oleh Rasulullah tahun 8 Hijriah.

Di hari Fathu Makkah, Rasul mengajarkan Abu Mahdzurah lafadz azan dan mempercayakannya untuk menjadi Muazin tetap di Makkah. Ketika beliau wafat, anaknya meneruskan kemuliaan menjadi muazin.

4. Sa'ad Al Qardz

Sahabat ini adalah mantan pembantu dari Ammar bin Yasir. Beliau diamanahi menjadi Muazin yang dipilih oleh Rasulullah untuk memakmurkan Masjid Quba.

Sumber: Fadhail Madinah Al Munawwarah, https://www.instagram.com/p/CDi-6ocMw-_/

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter